ES Parama

E.komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Balticdecor“

UAB "Balticdecor" pradėjo įgyvendinti projektą E.komercijos modelio diegimas įmonėje UAB “Balticdecor” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“. Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus. Projekto bendra vertė – 21 837,40 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-15